global logistics zone

Egypt to establish global logistics zone in Aswan: Governor
Business

Egypt to establish global logistics zone in Aswan: Governor

Aswan Governor Ashraf Attia announced that his governorate is working to establish a global logistics zone to become a commercial,…
Back to top button