Saint Bishoy Monastery

Beheira ancient monasteries flood due to heavy rain
Egypt

Beheira ancient monasteries flood due to heavy rain

Rainwater flooded the corridors of the ancient Monastery of Saint Bishoy, the Syriac Virgin Monastery and the Monastery of Romans…
Back to top button