Republic of Djibouti

Sisi, Djibouti President to hold talks on Thursday
Egypt

Sisi, Djibouti President to hold talks on Thursday

Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi will travel on Thursday to the Republic of Djibouti to meet with his Dijbouti counterpart…
Back to top button